За Kaiowas

  KAIOWAS е безплатна програма за управление на Интернет зали. Ето КРАТЪК списък с основните и възможности:

  • Може да работи както под Windows 9x / ME / NT / 2000 / XP / 7 / 8 / 10  (32 и 64 битови), така и сървъра под Linux (чрез емулатора Wine)

  • Може да работи като Client-Server система (сървърът може да управлява до 200 клиента; в ролята на Server може да бъде всеки компютър от локалната мрежа - на него се стартира KAIOWAS Server) или на всеки компютър поотделно (за 1 PC)

  • 2 типа оператори: Оператор - обикновен работник в зала; Администратор - оператор, които има право да деактивира и настройва програмата, да променя цените и операторите

  • Следене на 3 тарифи (напр. Games, Chat и I-net). Това следене става автоматично т. е. При настройването на KAIOWAS-а се указва, коя програма на каква тарифа се отчита (пр. mIRC на Chat, DIABLO II на Games…), след това е необходимо оператора само да пусне часовника… и потребителя може да ползва която програма пожелае, а програмата следи на коя от тарифите да се отчете

    

  • Ограничение на използваните програми. За всяка от програмите, които давате на клиента, вие указвате дали може от нея да се стартира друга програма или не

  • Разделение на системни и Start-up (New) програми. Системни са програми които могат да се използват само от операторите в залата.(не могат да се използват от клиентите)

  • Две ценови листи с множество настройки по ценообразуването

  • Работа на макс. 8 оператора

  • Добра отчетност

  • Taskbar като на Windows

  • Възстановяване на видео режима. При пускане на часовника програмата запомня какъв е видео режима, и при спиране го възстановява, ако е необходимо

  • Записване / зареждане на Desktop настройките във / от файл. Не е необходимо на всеки компютър поотделно да добавяте игра по игра

  • Скриване на дисковите устройства (C:, D: и т.н.) и забрана на достъпа до тях през браузера

  • Програмата е напълно съвместима с ICQ

  • Възможност за работа с потребители и потребителски карти. Работи с Barcode четец

  Само за Client-Server системата:

  • 3 ценови листи със съответните настройки по ценообразуването

  • Пускане и спиране на часовника както от Server-a, така и от Client-a

  • Пускане на часовник за определено време

  • Пускане на часовник за определена предплатена сума

  • Затваряне на всички програми на Client-а (често помага при някои забивания)

  • Рестартиране и спиране на Client-ския компютър

  • Преместване от един компютър на друг (напр. ако клиента иска да седне на друг компютър от залата)

  • Възможност за работа с потребители и потребителски карти

  • Отчитане на допълнителни услуги като сканиране, принтиране...

  Системни изисквания:

  • Най-слабата конфигурация, на която KAIOWAS е проверена и работи със сигурност, е 486 DX2 60 MHz, 8 MB RAM, Win95

  • KAIOWAS server - Win 9x, ME, NT/2000, XP,7,8,10, Linux (виж по-горе (32 и 64 битови)

  • KAIOWAS client - Win 9x, ME, NT/2000, XP,7,8,10 (32 и 64 битови)

  © 2017 Computer Club Kaiowas