Във връзка със задаваните въпроси искаме да ви уверим, че програмата Kaiowas е напълно легална, създадена е с легален софтуер (и на притежаван хардуер). MS Windows и Borland Delphi, под които е разработена системата Kaiowas, също са напълно легални и лицензирани. Използвани са и други програми, които или също са легални и лицензирани, или са легални, без да изискват заплащане на лиценз (т.е. са безплатни - freeware, или свободни - open source).

  Тези безплатни програми са създадени в помощ на клубовете, използващи Kaiowas.

  • FolderDrives202 (292 KB) - модул за асоцииране на директория с дисково устройство. С други думи - посочвате директория, и определяте буква за виртуално дисково устройство, което да представлява тази директория. Например - директория C:\Temp\Downloads може да бъде превърната в дял Z:, който да е разрешен за достъп. А дял C: остава защитен. За да работи модулът, трябва да се намира в директорията на Windows.

  Версия 3.50:

  • Нов модул KAIOWAS Users DataBase Server, за да може няколко клуба да ползват една база за потребители с карти
  • Сменен е протоколът на връзката между сървъра и програмата Server View за по-сигурна, удобна и лесна работа
  • С програмата Server View може да се следи статуса на компютрите в залата
  • Вече могат да се маркират едновременно спиране за време и за пари
  • Може да се пуска до определен час (не само за определено време)
  • Нов начин на тарифиране. Има възможност за две (а не само за една) часови зони в една ценова листа
  • Оправен проблемът с линиите, които остават със Skype
  • KAIOWAS Activation Info - информация за работата и активирането на Kaiowas
  • Подобрена е сигурността на данните в Kaiowas
  • Може да се напише текст и да се сложи картинка (free за тези, които имат лого) за всяка програма / игра
  • Има подобрения в алгоритъма при преместване на клиент от компютър на компютър
  • Нов алгоритъм за изчисляване на CheckSum-ите
  • Работено е по проблема със "сеченето" на някои игри
  • множество други подобрения

  Страница 1 от 2

  © 2017 Computer Club Kaiowas