Легална ли е Kaiowas?

Във връзка със задаваните въпроси искаме да ви уверим, че програмата Kaiowas е напълно легална, създадена е с легален софтуер (и на притежаван хардуер). MS Windows и Borland Delphi, под които е разработена системата Kaiowas, също са напълно легални и лицензирани. Използвани са и други програми, които или също са легални и лицензирани, или са легални, без да изискват заплащане на лиценз (т.е. са безплатни - freeware, или свободни - open source).