Безплатни помощни програми

Тези безплатни програми са създадени в помощ на клубовете, използващи Kaiowas.

  • FolderDrives202 (292 KB) - модул за асоцииране на директория с дисково устройство. С други думи - посочвате директория, и определяте буква за виртуално дисково устройство, което да представлява тази директория. Например - директория C:\Temp\Downloads може да бъде превърната в дял Z:, който да е разрешен за достъп. А дял C: остава защитен. За да работи модулът, трябва да се намира в директорията на Windows.

  • IE Counter 2.23 (261 KB) - безплатна допълнителна програма, служеща за ограничаване броя на отворените прозорци на Internet Explorer. Може да спира и някои досадни pop-up прозорци.
    Нова функция във версия 2.23 е спирането на прозорци по зададен филтър - текстови низ в заглавието на прозореца (title) и/или в URL адреса. Могат да се затварят автоматично всички прозорци, чиито адрес / заглавие са еднакви, съдържат, започват или завършват с дадения текстови низ. Има опция за различаване на големи и малки букви.

  • Traffic Counter 2.01 (701 KB) - служи за отчитане на трафика. Позволява следене на направения от всеки компютър трафик, отчитайки го по IP или по MAC адрес

  • Kaiowas SYS module 1.01 - модул за командата, премахваща избран от вас софтуер. Това май върши работа и при проверка. Само не забравяйте, че програмистите полагат труд, който трябва да бъде възнаграден. Затова ползвайте легален софтуер и легални игри. А модулът (освен за учебна цел) е подходящ и за бързо премахване на демо версии, които изтичат. Това е то - улеснения за персонала.

  • Kaiowas English module 3.48 - модул за промяна на интерфейсна на английски език (за версия 3.47)