История на версиите

Версия 3.50:

 • Нов модул KAIOWAS Users DataBase Server, за да може няколко клуба да ползват една база за потребители с карти
 • Сменен е протоколът на връзката между сървъра и програмата Server View за по-сигурна, удобна и лесна работа
 • С програмата Server View може да се следи статуса на компютрите в залата
 • Вече могат да се маркират едновременно спиране за време и за пари
 • Може да се пуска до определен час (не само за определено време)
 • Нов начин на тарифиране. Има възможност за две (а не само за една) часови зони в една ценова листа
 • Оправен проблемът с линиите, които остават със Skype
 • KAIOWAS Activation Info - информация за работата и активирането на Kaiowas
 • Подобрена е сигурността на данните в Kaiowas
 • Може да се напише текст и да се сложи картинка (free за тези, които имат лого) за всяка програма / игра
 • Има подобрения в алгоритъма при преместване на клиент от компютър на компютър
 • Нов алгоритъм за изчисляване на CheckSum-ите
 • Работено е по проблема със "сеченето" на някои игри
 • множество други подобрения

Версия 3.49:

 • Оправен е проблемът на Kaiowas с Win98SE - Unofficial Service Pack
 • Може да се спират звуковите сигнали на Сървъра
 • Оправен е проблемът с играта LineAge2 C3
 • Звуковата индикация за свършващи време / пари вече е и на PC Speaker-а
 • Оправен е проблемът с началния час при преместване на PC (вече се записва старият час)

Версия 3.48:

 • Възможност за автоматично изключване на монитора 30 сек. след спиране на часовника или чрез команда от сървъра
 • проблемът със затварянето на War3 и други програми, използващи подобна защита на процесите би трябвало да не се появява вече
 • проблемът със затварянето на стари игри под DOS би трябвало да не се появява вече
 • Лесно ъпдейтване на check сумите на всички програми
 • По-детайлна справка за програмите в режим на настройка
 • Оправен проблем с check сумите, когато се сменя часовата зона
 • Системните програми в Kaiowas да могат да се бележат като Admin Only, т.е. да могат да се пускат само от Админ
 • (надявам се) е оправен проблемът с играта MU
 • Програмата вече НЕ РАБОТИ ПОД Win95
 • Потребителите с карти вече могат да имат снимка
 • Нов тип потребители с карта - потребители с натрупване на времето. В зависимост от натрупаното време се пускат на различни тарифи:
  Време Тарифи
  0-100 h - 1(Def),2,3,5,6,7
  100-500 h -1,2,3,5,6,7, 8(Def)
  500-1000 h - 1,2,3,5,6,7, 9(Def)
  nad 1000 - 1,2,3,5,6,7, 10(Def)
  Def е тази, която по подразбиране е маркирана
 • Оправен проблем със screensaver-ите
 • Да се показва името на грешката, а не само номер на грешката, когато има грешка при стартиране
 • Вече на някои игри не се показва таскбарът на Kaiowas
 • Оправен проблем с отчетността на версията за 1 PC
 • Оправен бъг в забраната за достъп до устройствата при IE
 • + други дребни корекции

Версия 3.47:

 • Подобрено затваряне на Counter Strikе
 • В режим на настройки (на клиента) и при активирано скриване на устройствата вече може да се използва IE като Windows Explorer. (по принцип при скрити устройства Kaiowas забранява IE да се използва като Windows Explorer, но тази нова възможност е предвидена за по-лесно администриране)
 • Потребителите с карти вече могат да бъдат с дебит от пари (а не само с време, т.е. потребителят или е с време или е с пари). Очаквайте скоро възможност за потребители с натрупване на време - така потребителят ще ползва една тарифа, когато е с по-малко от 100 натрупани часа и друга, когато има повече
 • Променен е начинът на отчитане на безплатния трафик. Когато е зададен безплатен трафик за 1 час, безплатния трафик се отпуска на 5-та минута от часа (0:05 1:05 2:05 ….)
 • Допълнителни 4 тарифи за всички потребители, подкрепили Kaiowas
 • EXEStopper – външен модул за защита на компютъра. Прихваща стартирането на програми (.exe, .com и .bat) и допуска да се стартират само тези, за които има позволение. По този начин защитава компютъра и от някои видове вируси и нежелани програми, изтеглени от Internet. Можете да го ползвате, като подкрепите развитието на Kaiowas (за информация вижте тук)
 • Можете да указвате дали забележката да се премества заедно с клиента при преместване от едно PC на друго.

Версия 3.46:

 • Добавена е информация на сървъра кога е активиран и спиран, кога е променено системното време или дата
 • Добавена е възможност за деактивиране на програмата, когато Windows е в Safe Mode
 • Подобрено затваряне на програмите
 • Възможност за изчистване на списъка с получени съобщения от клиентите (за сървъра)
 • Нова възможност за изчисляване на трафика - безплатни (Free) MB / час
 • Защита от подмяна на програмите чрез CheckSum
 • Решен е проблемът с "изяждането" на системните ресурси на сървъра (под Windows 9x)
 • Подобрения в защитата

Версия 3.45:

 • Признава за валидни новите (след 2000 г.) ЕГН-та
 • Добавена е възможност за автоматично възстановяване на звука на клиентските PC-та
 • Възможност за пускане, спиране на звука, както и възстановяване на звука от сървъра
 • Оправени са някои проблеми с почистването на регистрите след деактивиране на Kaiowas
 • Добавена е команда за изчистване на компютъра от нелегален софтуер. За пълната работа на програмата е необходимо да се изтегли външния модул *** KPuls.exe ***
 • Операторът на сървъра може да се смени със себе си, т.е. да започне нова смяна
 • Добавена е възможността за изпращане на съобщения между клиентите и сървъра
 • Могат да се слагат забележки на компютрите (като "зает" и др.)
 • Добавена е възможност за отчитане на Internet трафика. Необходим е външен модул, който се получава след подкрепа за развитието на програмата
 • Добавена е многоезична (MultiLangulage) функция на Kaiowas. Езиците се съхраняват в обикновен .INI файл, и всеки може да преведе програмата на желан от него език. Официално се разпространява и английски езиков модул
 • Добавена е възможност за изчистване на предварително зададени директории (евентуално с файловете на потребителите) при пускане на часовника
 • + още някои дребни подобрения по клиента и сървъра

Версия 3.44:

 • пренаписан е кода, който създаваше проблемите след версия 3.33, с което тези проблеми са премахнати
 • подобрена е функцията за затваряне на програмите, за да бъде по-безпроблемна работата с компютрите
 • променен е външния вид на програмата

Версия 3.43:

 • Базирана на 3.33, тази версия решава проблема с рестартите и TCP/IP инициализацията
 • Добавена е възможност за спиране и рестарт от сървъра на повече от едно PC в един момент
 • Добавена е възможност за закръгляне на стотинки (напр. 5 ст., 10 ст.)
 • Добавен е нов (много добър) начин за терминиране на програмите
 • Добавена е възможност за рестартиране и спиране на всички компютри от залата
 • Малки подобрения в защита на директориите при активирана програма

Версия 3.40:

 • Може да се избира начина за терминиране на програмите
 • Коригиран е проблема със сверяването на клиентите по сървъра
 • Вече може да се избират устройства, които да се скриват
 • Подобрена е защитата на Internet Explorer

Версия 3.33:

 • Вече мястото за параметри е 150 символа
 • По-добро автоматично определяне на етикета при добавяне и/или редактиране на програма
 • Оправен е проблема с изтриване на икона при достигнат максимален брой
 • Възможност за разрешаване/забраняване автоматичното сверяване на системния часовник на клиента от системния часовник са сървъра
 • Възможност за включване/изключване смяната цвета на десктопа
 • Оправен е гаден бъг при спирането на приложения, водещ до забиването на клиентската програма, когато някоя игра или програма е забила
 • Направени са промени, за да се намали забавянето на игри и приложения работещи под програмата
 • Направени са множество промени за по-добрата и лесна работа на програмата под Win NT/2k/XP
 • Повишена е защитата на клиентската програма от нежелано деактивиране
 • Добавена е възможност за деактивиране на програмата при развален (заразен от вирус) програмен файл
 • Добавено е към клиента пускане и спиране на потребител с карта, както и смяна на потребителска парола и получаване на информация за оставащото в картата време
 • Сървъра идеално работи с BAR-CODE четец при работа с потребителски карти
 • Добавена е възможност за изтриване на смените и сметките на сървърската програма
 • Оправен е проблема с разминаването между получените за смяна суми в справката за период и другите справки

Версия 3.30:

 • С клиент-сървър системата вече могат да се отчитат допълнителни услуги, като сканиране, принтиране и др.

Версия 3.14:

 • Kaiowas вече работи и под Windows NT, 2000 и XP
 • При клиент-сървър системата ценовите листи вече са 3
 • Възможност за скриване на дисковите устройства и забрана на достъпа до тях от Internet Explorer